Een team (of iedere andere taakgerichte groep) krijgt te maken met allerlei problemen, bijvoorbeeld problemen met samenwerken of problemen met het uitvoeren van taken en het realiseren van de teamdoelen. De dynamiek en de complexiteit van een team vraagt soms om een deskundige die is gespecialiseerd in groepsdynamica en groepsprocessen. Hierdoor kunnen potentiele problemen in de kiem worden gesmoord of leren de teamleden vaardigheden die nodig zijn om beter te kunnen samenwerken. Als ook dat de teamleider leert om de groepsdynamica wetten ten gunste van zijn of haar team in te zetten, zodat het team met succes de gestelde doelen kan realiseren. Heb je een vraag of een probleem met een team (of een andere taakgerichte groep), neem dan gerust contact op met PsychoWerk.

Groepswerk

In opdracht organiseert PsychoWerk ook teambuilding trajecten, team interventies, teamscans, begeleiding van teams en/of teamleider(s), het ontwikkelen van teamprogramma’s of educatieprogramma’s.

Dienstverlening

PsychoWerk is actief op diverse werkgebieden als hulpverlening, begeleiding, educatie, theater, video, teambuilding en groepswerk. De overeenkomst tussen deze werkgebieden is het functioneren van personen.