Helpen met vele mogelijkheden

Bij counseling staat de persoon met een normale persoonlijkheid centraal, dat betekent dat de persoon niet te maken heeft met een psychiatrische stoornis, aandoening of ziekte.


Als een persoon met een normale persoonlijkheid te maken krijgt met functioneringsproblemen of ontwikkelingsproblemen, dan worden deze gewoonlijk aangepakt op basis van werkwijzen, ziektebeelden en methoden uit de psychiatrie.

Bij counseling is dit niet het geval. Hier binnen staan werkwijzen, denkbeelden en methoden centraal die ontwikkelt zijn voor personen met een normale persoonlijkheid. Hierdoor wordt een cliënt niet als mentaal ziek beschouwd, maar als een persoon die te maken heeft met functionerings- en/of ontwikkelingsproblemen.

De inspanningen zijn dan ook gericht op het leren hoe dat de persoon de ervaren functionerings- of ontwikkelingsproblemen kan overwinnen.

Leren is binnen counseling kennis inwinnen, om vervolgens hiermee ervaringen op te doen, zodat de persoon nieuw gedrag kan ontwikkelen of bestaande gedrag kan veranderen.

Het praktijkervarend leren neemt dan ook een prominente plek in binnen counseling, met als doel dat de persoon zelfstandig de ervaren functionerings- en/of ontwikkelingsproblemen kan overwinnen.

Voor meer informatie, klik hier!

Counseling houdt zich slechts beperkt bezig met zaken als bijvoorbeeld het aanpakken van financiële problemen en/of de verbindende schakel zijn tussen instanties en cliënten, zoals bij het algemeen maatschappelijk werk.


Counseling onderscheidt zich met het maatschappelijk werk omdat de aandacht met name uit gaat naar de niet materiele problemen die een persoon ervaart omdat hij/zij niet dat kan doen wat hij/zij wil doen en/of redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht.

Counseling is een reguliere vorm van hulpverlening, die zich onderscheidt door de doelgroep (personen met een normale persoonlijkheid) en werkwijzen die speciaal voor de doelgroep zijn ontwikkelt.


Opmerking: de werkwijzen en technieken uit counseling kunnen niet zonder meer worden gebruikt bij personen met een psychiatrische stoornis, aandoening of ziekte. Omgekeerd geldt hetzelfde.Counseling cursus (modulair)

Als je wilt leren hoe andere personen te helpen met tegenslag of problemen. Wat kun je wel of juist beter niet doen tijdens het helpen? Ontdek je mogelijkheden!

Dienstverlening

PsychoWerk is actief op diverse werkgebieden als hulpverlening, begeleiding, educatie, theater, video, teambuilding en groepswerk. De overeenkomst tussen deze werkgebieden is het functioneren van personen.

Het Handboek Counseling is in 2010 verschenen en is het eerste echte Nederlandse counselingboek. De oorsprong van het Handboek Counseling is terug te vinden in de beroepscursus counseling bij PsychoWerk. Het is te koop in de boekhandel. Klik op de afbeelding om het online bij Bol te kopen.