Wat is persoonlijke groei?

Persoonlijke groei is niets anders dan profijt te trekken uit ervaringen en opgedane kennis, zodat je een kwalitatief rijker en completer leven kunt leiden. Hoe komt dit tot uiting? Dit gebeurt onder andere door je bewust te zijn van jezelf, op te komen voor jezelf, je leven meer inhoud te geven, niet dogmatisch ingesteld te zijn, te verlangen naar het vinden van de waarheid, te leven met een zekerheid van onzekerheid, te onderzoeken wat in jezelf leeft. Als ook het openstaan voor invloeden van buitenaf, het accepteren van bepaalde gebeurtenissen en/of feiten en jezelf ontplooien waardoor (verborgen) talenten toegankelijk worden.

Voor meer info, klik hier!


Wat ontwikkel je?

Een hele mens-visie

Op deze manier ontwikkel je je eigen talenten, je eigen sociale vaardigheden, je eigen mogelijkheden, je eigen persoonlijkheid, je eigen vakmanschap, je eigen uitdrukkingswijzen, je eigen manier van denken en handelen, je eigen manier van zintuiglijk waarnemen, je eigen ideeën, meningen en visies volgens je eigen levenswaarden.

De basis van het programma wordt gevormd door een 'hele mens' visie. Dit betekent dat je wordt gezien als een eenheid van lichaam en geest, in relatie tot je omgeving en cultuur. Emotionele, lichamelijke, psychische, sociale en existentiële aspecten van jouw mens-zijn verdienen veel aandacht. Omdat al deze aspecten deel van jou uitmaken. Binnen deze 'hele mens' visie gaan wij er eveneens van uit dat het leven bestaat uit energieën en processen. Anders gezegd: het leven is steeds aan verandering onderhevig. De ontwikkeling van de persoonlijke groei heeft betrekking op de reeks processen die je als mens mee- en doormaakt, vanaf je geboorte tot en met je dood. Je zult merken dat deze visie op geen enkel moment verstarrend werkt.

Persoonlijke Groei & Ontwikkeling (PGO)-cursus

Antwoorden vinden op vragen als: wie ben ik? Hoe wil ik zijn? Hoe kan ik mijn problemen overwinnen? Waar sta ik voor? Hoe kan ik stress verminderen? Hoe kan ik mijn gedrag veranderen?  

Dienstverlening

PsychoWerk is actief op diverse werkgebieden als hulpverlening, begeleiding, educatie, theater, video, teambuilding en groepswerk. De overeenkomst tussen deze werkgebieden is het functioneren van personen.