Taakgerichte groepen om doelgericht te werken

Het samenwerken met anderen om een doel te realiseren, heb ik met de paplepel binnen gekregen. Al van kinds af aan ben ik steeds door mijn vader meegenomen naar vele verenigingen en besturen waar hij lid van was. Bijzonder genoeg stelde hij mij hier ook vragen over hoe ik dacht over zaken die in de respectievelijke groepen aan bod waren gekomen. Deze interesse in mijn mening werkte stimulerend om nog meer over het functioneren van groepen te weten te komen. Hierdoor leerde ik een belangrijke les: het praktijkervarend leren is een efficiënte manier om het gevoel in de vingers te krijgen hoe dat groepen (niet) werken en hoe gezamenlijke doelen te realiseren.

Het bijzondere van taakgerichte groepen is dat bijna iedereen er dagelijks aan deelneemt en dit al sinds de vroegste jeugd. Echter zijn de meeste mensen zich niet bewust dat zij tijdens hun leven participeren binnen tientallen taakgerichte groepen. Laat staan dat zij beseffen dat een groep haar eigen wetten en regels kent, die (voor het merendeel) universeel van aard zijn. Hierdoor leren zij ook niet om de taakgerichte groep optimaal te gebruiken om zo op een succesvolle wijze doelen te realiseren. Dit geldt niet alleen voor verenigingen en stichtingen, maar tegenwoordig ook voor teams, organisaties, instanties en overheden.Zo worden bijvoorbeeld in de Human Resource Management (HRM)-trends, binnen het onderwijs, op de werkvloer en in de hulpverlening vaak (door onwetendheid) de werking van de groepsdynamica wetten vergeten. Hierdoor ontstaan er onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: onopgeloste conflicten, beheersingsproblemen, een toename in het ziekteverzuim, meer solistisch acties ten nadele van samenwerking en het onnodig verspillen van geld en middelen.

In dit boek wil ik belangrijke wetten en regels van taakgerichte groepen onder de aandacht brengen en een nieuwe ‘kleur’ geven, die past bij de samenleving van nu. Het is hierbij niet de bedoeling geweest om een theorieboek te schrijven, maar een boek wat gebaseerd is op de principes van het praktijkervarend leren. De uitnodiging staat om met de kennis uit het boek in de groepspraktijk ervaringen op te doen, om op deze wijze nieuw gedrag te leren. Gedrag waardoor je in staat bent om op een doelgerichte wijze leiding te geven aan een taakgerichte groep.


Het bijzondere is dat het niet uitmaakt in welke taakgerichte groep je ervaringen gaat opdoen, omdat de wetten en regels in alle taakgerichte groepen van toepassing zijn. Ongeacht het kader waarbinnen de taakgerichte groep is ontstaan of het doel dat de groepsleden willen verwezenlijken.

Het boek is dan ook geschikt voor iedereen die op een methodische wijze leiding wil geven aan een taakgerichte groep


Zo worden bijvoorbeeld in de Human Resource Management (HRM)-trends, binnen het onderwijs, op de werkvloer en in de hulpverlening vaak (door onwetendheid) de werking van de groepsdynamica wetten vergeten. Hierdoor ontstaan er onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: onopgeloste conflicten, beheersingsproblemen, een toename in het ziekteverzuim, meer solistisch acties ten nadelen van samenwerking en het onnodig verspillen van geld en middelen.

In de cursus wil ik belangrijke wetten en regels van taakgerichte groepen onder de aandacht brengen en een nieuwe ‘kleur’ geven, die past bij de samenleving van nu. Het is hierbij niet de bedoeling geweest om een theoretische cursus samen te stellen, maar een cursus die is gebaseerd op de principes van het praktijkervarend leren. De uitnodiging staat om met de kennis uit het boek in de groepspraktijk ervaringen op te doen, om op deze wijze nieuw gedrag te leren. Gedrag waardoor je in staat bent om op een doelgerichte wijze leiding te geven aan een taakgerichte groep.

De cursus is dan ook geschikt voor iedereen die op een methodische wijze leiding wil geven aan een taakgerichte groep.

Groepsdynamica cursus

Het leren werken met groepen en teams als trainer of begeleider is uitdagend, dynamisch en vraagt om een ‘hands on’-mentaliteit. Lekker creatief werken!

Dienstverlening

PsychoWerk is actief op diverse werkgebieden als hulpverlening, begeleiding, educatie, theater, video, teambuilding en groepswerk. De overeenkomst tussen deze werkgebieden is het functioneren van personen.

Voor meer informatie, klik hier!