Over PsychoWerk

Het theater van het leven voor de homo lundens

PsychoWerk in een drietal kernwoorden: creatief, creëren  en idealisme. Wat wel: gemotiveerd aan de slag. Wat niet: eindeloos vergaderen en overleggen. Wat wel: samenwerken. Wat niet: selectief kritisch.

Het prille begin van PsychoWerk is terug te herleiden naar 1983, toen er een toneelgroep werd opgericht door Gert van Veen. Hij wilde niet alleen eigen toneelstukken opvoeren, maar hanteerde ook een eigen regiestijl gebaseerd op het psychodrama. Na het afronden van de sociale academie besloot hij om toneelvereniging: De Stijl op te richten. Hierbij stond het persoonlijk functioneren van de spelers centraal om zo beter aan de personages gestalte te geven.

In 1989 werd stichting De Prins in het leven geroepen. Het toneelspelen was ingehaald door de aandacht voor het persoonlijke en beroepsmatige functioneren. Er werden succesvolle Persoonlijke Groei (PG)-programma’s ontwikkelt en georganiseerd. Natuurlijk was er steeds ruimte voor psychodrama en het werken met video!

In 2001 werd PsychoWerk opgericht en de aandacht werd verlegd van de Persoonlijk Groei (PG)-groepen naar het delen van kennis en het opleiden van counselors en groepsleiders.

In 2016 bestaat PsychoWerk 15 jaar en ondergaat opnieuw een transformatie. Buiten de vaste dienstverlening als counseling, teambuilding en persoonlijke begeleiding, gaat PsychoWerk steeds meer inhoudelijke concepten ontwikkelen voor theater, videofilm en presentaties. Als ook in opdracht concepten ontwikkelen en indien gewenst de uitvoering hiervan realiseren. ‘Creativiteit als basis voor verandering’ is het nieuwe motto en PsychoWerk helpt door hiervoor de randvoorwaarden te scheppen.

De diensten van PsychoWerk zijn op uiteenlopende werkgebieden in te zetten, zoals management, educatie, teambuilding, congressen, voorlichting, strategische teams, hulpverlening, theater, film, materiaalontwikkeling.


Dienstverlening

PsychoWerk is actief op diverse werkgebieden als hulpverlening, begeleiding, educatie, theater, video, teambuilding en groepswerk. De overeenkomst tussen deze werkgebieden is het functioneren van personen.