Een wereld vol met verandering, ontwikkelingen en groei

Gezien & gehoord worden, moet je leren.

Begrepen worden, moet je willen.

Veranderen is meer dan een keuze, het is actief handelen.

Het Gesprek

Een gesprek met Gert van Veen over een onderwerp, gebeurtenis of situatie die lastig, moeilijk of problematisch is voor jou.

Info

Het relatie gesprek

Een  gesprek tussen jou, je partner, vriend(in) of familielid en Gert van Veen om vast te stellen of en hoe de onderlinge relatie kan worden verbeterd.

Info

Het groepsgesprek

Een gesprek tussen meerdere personen onder leiding van Gert van Veen.

Info

Ondersteunende instrumenten

De PRT-Scan is een unieke tool om  het persoonlijke en/of beroepsmatige functioneren vast te leggen.

Het KIA-programma om in tien weken de negatieve effecten van stress en burnout te bestrijden en een goede start om te gaan veranderen.

TeamScan om het functioneren van een groep of team in kaart te brengen, waardoor er een goede start is om aan de slag te gaan met werken.

Begin van verandering

Tijd is relatief

Tijd is relatief tot dat je in tijdnood komt. Veranderen kost tijd. Neem de tijd. Koester de tijd.

Een gesprek is het begin van iedere sociale verandering.


Door het analoog praten ontstaat er gemakkelijker een connectie, die allesbehalve vrijblijvend is. Woorden, jouw woorden, hebben een betekenis en hun waarde. Anders dan bij de digitale vormen van communicatie, zie je, hoor je en voel je wat het effect is van je woorden op de ander. Hierdoor ervaar je de verantwoordelijkheid voor wat je uitspreekt en hoe dat je communiceert. Het onthullen en delen van wat je dwars zit of wat erin je leeft en ontdekken hoe een ander hier naar kijkt en ervaart.