PsychoWerk (c) 2022 Alle rechten voorbehouden Wettelijke privacy statement | Algemene voorwaarden

WERKEN MET GROEPEN

Het samenwerken met anderen om een doel te realiseren, heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn inmiddels overleden vader was niet alleen in zijn werk actief met het leidinggeven aan diverse groepen, maar ook in zijn vrije tijd was hij binnen talrijke verenigingen actief. Hij had van nature het leiden van taakgerichte groepen en het begeleiden van individuele groepsleden in zijn vingers. Uiteraard gebruikte hij niet het vakjargon wat gepaard gaat met het moderne groepswerk en dat hoefde ook niet omdat hij wist hoe groepen werkten. Het verschijnen van mijn eerste boek ’De beginnende groepsleider’, was voor hem in feite oud nieuws. Hij las wat hij al tientallen jaren dagelijks in de praktijk had gebracht.

Al van kinds af aan ben ik steeds door mijn vader meegenomen naar vele verenigingen en besturen waar hij lid van was. Bijzonder genoeg stelde hij mij hier ook vragen over; hoe ik dacht over zaken die in de respectievelijke groepen aan bod waren gekomen. Deze interesse in mijn mening werkte stimulerend om nog meer over het functioneren van groepen te weten te komen. Hierdoor leerde ik een belangrijke les: het praktijkervarend leren is een efficiënte manier om het gevoel in de vingers te krijgen hoe groepen (niet) werken en hoe gezamenlijke doelen te realiseren.

Tot op de dag van vandaag heb ik er profijt van dat ik aan zoveel groepen heb deelgenomen en heb kunnen observeren. Dit boek is echter voor die mensen die minder ervaringen hebben opgedaan met het leiden van een taakgerichte groep en het begeleiden van de groepsleden.

Het bijzondere van taakgerichte groepen is dat bijna iedereen er dagelijks aan deelneemt en dit al sinds de vroegste jeugd. Echter zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat zij tijdens hun leven participeren binnen tientallen taakgerichte groepen. Laat staan dat zij beseffen dat een groep haar eigen wetten en regels kent, die (voor het merendeel) universeel van aard zijn. Hierdoor leren zij ook niet om de taakgerichte groep optimaal te gebruiken om zo op een succesvolle wijze doelen te realiseren. Dit geldt niet alleen voor verenigingen en clubs, maar tegenwoordig ook voor teams, organisaties, instanties en overheden.

Zo worden bijvoorbeeld in de Human Resource Management (HRM)-trends, binnen het onderwijs, op de werkvloer en in de hulpverlening vaak (door onwetendheid) de werking van de groepsdynamicawetten vergeten. Hierdoor ontstaan er onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: onopgeloste conflicten, beheersingsproblemen, een toename in het ziekteverzuim, meer solistische acties ten nadele van samenwerking en het onnodig verspillen van geld en middelen.

In mijn boeken, presentaties en de speciale website wil ik belangrijke wetten en regels van taakgerichte groepen onder de aandacht brengen en een nieuwe ‘kleur’ geven, die past bij de samenleving van nu. Het is hierbij niet de bedoeling geweest om theorieboeken te schrijven, maar boeken die gebaseerd zijn op de principes van het praktijkervarend leren. De uitnodiging staat, om met de kennis uit de boeken in de groepspraktijk ervaringen op te doen, om op deze wijze nieuw gedrag te leren. Gedrag waardoor je in staat bent om op een doelgerichte wijze leiding te geven aan een taakgerichte groep.

Het bijzondere is dat het niet uitmaakt in welke taakgerichte groep je ervaringen gaat opdoen, omdat de wetten en regels in alle taakgerichte groepen van toepassing zijn. Ongeacht het kader waarbinnen de taakgerichte groep is ontstaan of het doel dat de groepsleden willen verwezenlijken.

De boeken zijn dan ook geschikt voor iedereen die op een methodische wijze leiding wil geven aan een taakgerichte groep.

Gert van VeenDe klassieker op het gebied van het werken met taakgerichte groepen. Als je ergens wilt beginnen, dan is dit het boek. Klik hier!

Het vervolg op het boek: De beginnende groepsleider. Klik hier om te lezen!

Een handboek voor het werken met taakgerichte groepen. Klik hier om te lezen!

Bijlage Zwitsers uurwerk (doorpakken)

Een webtree met allerlei extra informatie die je in de praktijk kunt gebruiken, als je gaat werken met het Zwitsers uurwerk. Klik hier om te lezen!

Bijlage Doorpakken

VVO-schema (A0-formaat). Klik hier!


VVV-schema (A0-formaat). Klik hier!


functioneringsschema. Klik hier!

Handboek voor trainers

Een lekker dik boek (629 pagina’s) met theorie en heel veel praktijkopdrachten, tools en inzichten. Klik hier om te lezen!

Teambuilding toolkit

Een boek met praktische hulp in het geval je een teambuilding wilt gaan organiseren. Klik hier om te lezen!

Oefeningen-boek

Een oefeningenboek (1215 pagina’s) voor de groepsleider die net iets meer naar de diepte wil. De oefeningen zijn met name geschikt voor persoonlijke groei & ontwikkeling. Klik hier om te lezen!

VIS-model

Een belangrijk model om de ‘hier-en-nu’-situatie te kunnen duiden. Alsook te gebruiken als een techniek en strategie. Klik hier om te lezen!